Štrky – Piesky – Drvené kamenivo – Zemina

  1. Úvod
  2. Štrky – Piesky – Drvené kamenivo – Zemina

Piesok

Frakcia
v mm
MJ Objemová hmotnosť
1m3/tona
Použitie
Šaštínsky piesok SiO2 0 – 1 tona 1,54 – 1,60 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky, vhodný na plážové(športové) ihriská, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov
Kopaný piesok – viaty 0 – 1 tona 1,45 Piesok sa používa na murovanie, kožovanie a pucovanie, spevnenie trávnatých plôch a športovísk, zafugovanie zámkovej dlažby. Vhodný do detských pieskovísk.
Kopaný - viaty piesok - piesok do detských pieskovísk s hygienickým atestom, platný hygienický certifikát o z RUVZ vhodný pre detské ihriská, ďalšie použitie na murovanie, ako prísada do poterov, omietok

Kopaný – viaty piesok

Frakcia: 0-1 mm
Šaštínsky piesok - konečná úprava stien,

Šaštínsky piesok

Frakcia: 0-1 mm

Štrkopiesok

Frakcia
v mm
MJ Objemová hmotnosť
1m3/tona
Použitie
Štrk riečny HU 0 – 4 tona 1,65 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%, vhodný na podlahové kúrenie
Štrk riečny HU 4 – 8 tona 1,30 – 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy
Štrk riečny HU 8 – 16 tona 1,66 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy
Štrk riečny HU 0 – 16 tona 1,70 – 1,85 Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov, pilierov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu
Štrk riečny drenážny HU 16 – 22 tona 1,60 Vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty, okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy.
Zaštrkovanie plochých striech, mechanické kotvenie plochých striech.
Štrk riečny 16-22 - Vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty, okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy.
Zaštrkovanie plochých striech, mechanické kotvenie plochých striech.

Štrk riečny 16-22

Frakcia: 16 - 22 mm
Štrk riečny praný 0-16 - do betónov (základy, platne, preklady, múriky, ...)

Štrk riečny praný 0-16

Frakcia: 0-16 mm
Štrk riečny praný 0-4 - na potery, špeciálne omietky, betóny, výrobu zámkovej  dlažby

Štrk riečny praný 0-4

Frakcia: 0-4 mm
Štrk riečny praný 4-8 - do betónov, do záhradky - dekorácia, filtráciu vody (drenáž), ako podklad pre zámkovú dlažbu

Štrk riečny praný 4-8

Frakcia: 4-8 mm
Štrk riečny praný 8-16 - na drenáž, obsyp studní, do betónov, do záhradky - dekorácia

Štrk riečny praný 8-16

Frakcia: 8-16 mm

Drvený kameň

Frakcia
v mm
MJ Objemová hmotnosť
1m3/tona
Použitie
Drvené kamenivo VÁPENEC 0 – 4 tona 1,65 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané, aj do špeciálnych betónov
Drvené kamenivo ANDEZIT 0 – 4 tona 1,65 Drvený ANDEZIT vhodný pod zámkovú dlažbu, špeciálnych betónov, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo VÁPENEC 4 – 8 tona 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy
Drvené kamenivo ANDEZIT 4 – 8 tona 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo VÁPENEC 8 – 16 tona 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy
Drvené kamenivo ANDEZIT 8 – 16 tona 1,61 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo – zásyp ANDEZIT 0 – 32 tona 1,59 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď.
Kamenivo vyššej triedy a pevnosti.
Drvené kamenivo ANDEZIT 0 – 63 tona 1,50 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď.
Kamenivo vyššej triedy a pevnosti.
Drvené kamenivo ANDEZIT 16 – 32 tona 1,55 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo ANDEZIT 0 – 63 tona 1,50 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo ANDEZIT 32 – 63 tona 1,49 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, kamenivo vyššej triedy a pevnosti
Drvené kamenivo ANDEZIT 63 – 125 tona 1,49 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, gabiónových plotov
Drvené kamenivo ANDEZIT
na objednávku
80 – 300 tona 1,42 – 2,48 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, vhodný na tvorbu okrasných plotov, gabiónových plotov, palisád, skaliek a chodníkov
Drvené kamenivo ANDEZIT 0-32 - Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď.
Kamenivo vyššej triedy a pevnosti.

Drvené kamenivo ANDEZIT 0-32

Frakcia: 0-32 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 0-4 - Drvený ANDEZIT vhodný pod zámkovú dlažbu, špeciálnych betónov, kamenivo vyššej triedy a pevnosti

Drvené kamenivo ANDEZIT 0-4

Frakcia: 0-4 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 0-63 - Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď.
Kamenivo vyššej triedy a pevnosti.

Drvené kamenivo ANDEZIT 0-63

Frakcia: 0-63 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 16-32 - Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti

Drvené kamenivo ANDEZIT 16-32

Frakcia: 16-32 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 32-63 - Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, kamenivo vyššej triedy a pevnosti

Drvené kamenivo ANDEZIT 32-63

Frakcia: 32-63 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 4-8 - Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti

Drvené kamenivo ANDEZIT 4-8

Frakcia: 4-8 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 63-125 - Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov, gabiónových plotov

Drvené kamenivo ANDEZIT 63-125

Frakcia: 63-125 mm
Drvené kamenivo ANDEZIT 8-16 - Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy, kamenivo vyššej triedy a pevnosti

Drvené kamenivo ANDEZIT 8-16

Frakcia: 8-16 mm
Drvené kamenivo VÁPENEC 0-4 - Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané, aj do špeciálnych betónov

Drvené kamenivo VÁPENEC 0-4

Frakcia: 0-4 mm
Drvené kamenivo VÁPENEC 4-8 - Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy

Drvené kamenivo VÁPENEC 4-8

Frakcia: 4-8 mm
Drvené kamenivo VÁPENEC 8-16 - Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy

Drvené kamenivo VÁPENEC 8-16

Frakcia: 8-16 mm

Ozdobné kamene a štrky

Frakcia
v mm
MJ Objemová hmotnosť
1m3/tona
Použitie
Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 5 – 12 tona 1,61 Okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 12 – 20 tona 1,61 Okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
Štrk Dunajský – ozdobný 16 – 22 tona 1,60 Okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy
Lomový kameň VÁPENEC tona 1,80 Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov
Lomový kameň ANDEZIT tona 1,80 Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov
Čierna ornica – zemina (netriedená) tona 1,38 Na zásypy a násypy.
Odber možný iba za stáleho suchého počasia – informujte sa prosím na dispečingu
Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 12-20 - Okrasné násypy a ukážkové architektonické práce

Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 12-20

Frakcia: 12 - 20mm
Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 5-12 - Okrasné násypy a ukážkové architektonické práce

Drvené kamenivo BIELE, ozdobné 5-12

Frakcia: 5 - 12mm
Lomový kameň - na oporné múry, kamenné múry, do základov, záhradné skalky

Lomový kameň

Frakcia: 16-1000 mm
Lomový kameň ANDEZIT - Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov.

Lomový kameň ANDEZIT

Frakcia: 30-1000 mm
Štrk Dunajský - ozdobný - ozdobný kameň do záhrad, jazierok a chodníkov, ako obsyp

Štrk Dunajský – ozdobný

Frakcia: 16-22 mm

Vybrali ste si z našej ponuky?

Pre viac informácií o aktuálnych cenách a doprave nás prosím kontaktujte.

Menu