Prevádzka

Palackého 27
040 01 Košice
(bývalý BASK)

ZIMNÝ PREVÁDZKOVÝ REŽIM

700 – 1530 pondelok – piatok
Sobota, Nedeľa – zatvorené
B&T servis, s.r.o.
Palackého 27
040 01 Košice
IČO
36653098
DIČ
2022214183
IČ DPH
SK2022214183 podľa §4
Prevádzka
Palackého 27
040 01 Košice
(bývalý BASK)
Dispečing / Objednávky
Mobil
+421 905 667 011
+421 904 585 361
Telefón
+421 55 678 26 65
Email
strkopiesky@btservis.sk
Menu