predaj dovoz štrkov, pieskov ozdobného kameniva

B&T servis, s.r.o. Vám ponúka

  • štrkopiesky
  • stavebné štrkopiesky
  • ozdobný kameň a štrky
  • špeciálne piesky
  • čiernu ornicu
  • dopravu nákladnými automobilmi
  • váženie vozidiel
  • osev zeminy
  • plnenie materiálu do BIG BAG-ov
Predaj štrkopieskov

Predaj

Nezáleží na veľkosti projektu, našim zákazníkom ponúkame maloobchodný aj veľkoobchodný predaj.

Cenník Vám radi zašleme na vyžiadanie.

Okrem štrkopieskových stavebných materiálov ponúkame aj vyhľadávané ozdobné, prípadne lomové kamene, alebo špeciálne piesky, určené na priemyselné účely v rôznych frakciách.

Služby využívajú tak veľké firmy, ako aj drobní stavebníci, ponúkame maloobchodný aj veľkoobchodný predaj s dovozom na miesto určenia, stačí k tomu len telefonická objednávka.

Dovoz materiálu

Dovoz

Zabezpečujeme kompletnú nakládku, dovoz a vykládku nákladnými automobilmi.

Cenník dopravy Vám radi zašleme na vyžiadanie.

Menu